Hoito

Lääkäri arvioi aina lääkehoidon tarpeen. Verenpainelääkitys suositellaan aloitettavaksi pienillä annoksilla, näin voidaan välttää useimmat lääkesivuvaikutukset. Jos yksi lääke ei auta, lisätään hoitoon pieni annos toista verenpainelääkettä. On todettu, että kahden lääkkeen yhdistelmä laskee verenpainetta tehokkaammin kuin yhden lääkkeen annoksen kaksinkertaistaminen. Useimmat verenpainepotilaat tarvitsevat 2-3 ja joskus neljäkin verenpainelääkettä tavoitetason saavuttamiseksi. Verenpainelääkitys suojaa sydäntä ja valtimoita. Verenpainelääkkeiden määrää ei tulisikaan kauhistella, vaan ennemminkin koholla olevaa verenpainetta. Lääkehoidon rinnalla elintavat ovat tärkeä osa hoitoa.