Verenpaine

Verenpaine tarkoittaa valtimoissa vallitsevaa painetta. Paine syntyy, kun sydän supistuu ja pumppaa verta valtimoihin. Verenpaine ilmoitetaan kahdella luvulla. Suurempi luku kuvaa painetta sydämen supistuessa (systolinen paine) ja pienempi luku on paine sydämen lepovaiheen aikana (diastolinen verenpaine). Mittayksikkö on elohopeamillimetri eli mmHg.

Verenpaine vaihtelee elimistön kuormituksen mukaan. Se nousee kun ihminen jännittää, liikkuu tai ponnistelee ja laskee kun lepää. Tilapäinen verenpaineen vaihtelu on normaalia. Elimistölle vahinkoa syntyy vasta silloin, kun verenpaine on jatkuvasti koholla. Kohonnut verenpaine on yksi valtimotautien suurimmista vaaratekijöistä. Aivoinfarktin ja aivoverenvuodon suurin riskitekijä on kohollaan oleva verenpaine.

Verenpainetasoa alle 130/85mmHg pidetään vielä normaalina ja ihannepaine on alle 120/80mmHg iästä ja sukupuolesta riippumatta. Jos verenpaine ylittää jatkuvasti lukeman 140mmHg, kyseessä on kohonnut verenpaine tai verenpainetauti. Edellä mainitut luvut kuvaavat terveydenhuollon ammattilaisten vastaanotoillaan mittaamia arvoja. Kotimittauksissa jännitys on vähäisempää ja verenpainearvot noin 5mmHg matalampia. Kotimittauksissa ihanteellinen verenpainearvo on 115/75mmHg ja alle 125/80mmHg normaali. Jos verenpaine on 135/85mmHg tai enemmän, kertoo se jo kohonneesta verenpaineesta ja verisuonivaurioiden vaarasta.
Pysyvästi korkea verenpaine aiheuttaa verisuoniin painevaurioita. Valtimoiden lihaskerros paksuuntuu, niiden seinämät kalkkeutuvat ja ahtautuvat ja joustavuus vähenee. Jos valtimoiden joustokyky on huono, verenpaine nousee edelleen, sydämen kuormitus lisääntyy, sen hapenkulutus kasvaa ja seurauksena voi olla sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, rytmihäiriö ja/tai sydämen vajaatoiminta. Yleisin korkean verenpaineen aiheuttama rytmihäiriö on eteisvärinä. Ilman oikeanlaista hoitoa eteisvärinän seurauksena on usein vakava aivoinfarkti. Nykyisin lähes kaikille eteisvärinäpotilaille suositellaan verenohennuslääkitystä. Myös aivoverisuonissa ja silmänpohjissa painevauriot aiheuttavat valtimoiden ahtautumista, tukoksia ja repeytymiä, jonka seurauksena voi olla aivoverenkiertohäiriöitä, muistin ja ajattelukyvyn häiriöitä tai näkökyvyn heikentymistä. Munuaisissa liian korkea valtimopaine aiheuttaa valkuaisen erittymistä virtsaan ja altistaa munuaisten vajaatoiminnalle. Alaraajoissa valtimoiden painevauriot aiheuttavat katkokävelyä.